Życie Żydów w Biblii

Niewątpliwie podstawowym źródłem pisanym dla wczesnej historii narodu żydowskiego jest Pismo Święte Starego Testamentu. To właśnie Biblia określa Żydów jako naród wybrany...

Antysemitym

Antysemityzm reprezentuje postawę niechęci lub wrogości wobec Żydów. Zawierają się w tym prześladowania, dyskryminacja oraz poglądy uzasadniające takie działania. Dotyczy to również...

Żydzi w diasporze

Ludność żydowska w diasporze w wyniku rozproszenia rozpadła się na kilka grup etnicznych o odmiennych tradycjach kulturowych. Pomimo takiego stanu rzeczy i...

Pochodzenie Żydów

W wyniku wieloletnich badań naukowców, wśród Żydów wyróżniono trzy formacje antropologiczne: orientalną, kaukaską i środkowoeuropejską. Znaczne różnice pomiędzy nimi były przede wszystkim...

Rozwój judaizmu

Wpływ na rozpowszechnienie judaizmu w Polsce miały przede wszystkim dobre warunki dla kulturowego i intelektualnego rozwoju wspólnoty żydowskiej zamieszkującej nasz kraj. Niektórzy...

Holokaust

Spośród 6 milionów polskich obywateli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, aż połowa z nich była narodowości żydowskiej. Szacuje się, że...

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem federalnym złożonym z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego na mocy postanowień unii lubelskiej zawartej 1 lipca...

Żydzi w Polsce

Historia Żydów w Polsce liczy już ponad tysiąc lat. Okres ten obfitował w wiele wydarzeń mających wpływ na codzienne życie wspólnoty żydowskiej...
WWW:

Popularne artykuły