Strona główna Autorzy Posty przez Historia Zydow

Historia Zydow

10 POSTY 0 KOMENTARZE

Najważniejsze święta żydowskie

Święto Paschy. To niezwykle ważne święto jest nawiązaniem do początków państwa żydowskiego (upamiętnienie wyjścia Izraelitów z Egiptu). Wiążą się z nim między innymi rozbudowane tradycje...

Państwo Izrael

Izrael jest krajem w Azji Zachodniej położonym na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Graniczy z Libanem, Syrią, Jordanią oraz Egiptem. Jego integralną częścią...

Rozwój judaizmu

Wpływ na rozpowszechnienie judaizmu w Polsce miały przede wszystkim dobre warunki dla kulturowego i intelektualnego rozwoju wspólnoty żydowskiej zamieszkującej nasz kraj. Niektórzy...

Antysemitym

Antysemityzm reprezentuje postawę niechęci lub wrogości wobec Żydów. Zawierają się w tym prześladowania, dyskryminacja oraz poglądy uzasadniające takie działania. Dotyczy to również...

Holokaust

Spośród 6 milionów polskich obywateli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, aż połowa z nich była narodowości żydowskiej. Szacuje się, że...

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem federalnym złożonym z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego na mocy postanowień unii lubelskiej zawartej 1 lipca...

Żydzi w Polsce

Historia Żydów w Polsce liczy już ponad tysiąc lat. Okres ten obfitował w wiele wydarzeń mających wpływ na codzienne życie wspólnoty żydowskiej...

Życie Żydów w Biblii

Niewątpliwie podstawowym źródłem pisanym dla wczesnej historii narodu żydowskiego jest Pismo Święte Starego Testamentu. To właśnie Biblia określa Żydów jako naród wybrany...

Żydzi w diasporze

Ludność żydowska w diasporze w wyniku rozproszenia rozpadła się na kilka grup etnicznych o odmiennych tradycjach kulturowych. Pomimo takiego stanu rzeczy i...

Pochodzenie Żydów

W wyniku wieloletnich badań naukowców, wśród Żydów wyróżniono trzy formacje antropologiczne: orientalną, kaukaską i środkowoeuropejską. Znaczne różnice pomiędzy nimi były przede wszystkim...
WWW:

Popularne artykuły